Stichting Kinderen van de Voedselbank ontvangt vette cheque van Blosse

Personeel Blosse schenkt waarde kerstpakket aan goede doel

Het personeel van Blosse doneerde vandaag een flink bedrag aan Stichting Kinderen van de Voedselbank. Omdat de scholen en kinderopvang zo plotseling gesloten werden deze week, vond de onthulling van het bedrag online plaats. Joka Maussen onthulde op het digibord van kindcentrum De Brug een cheque ter waarde van € 2.160!

Anders dan anders

In deze tijd van coronacrisis vond de onthulling van de cheque op een andere manier plaats dan we gewend zijn. In andere jaren werd de ambassadeur van het goede doel uitgenodigd op de locatie en konden de kinderen en betrokken leerkracht hun vragen stellen aan de ambassadeur en de cheque ‘live’ overhandigen. Nu gaat dat helaas niet. In de teamsmeeting vertelde Joka over haar motivatie om juist dit goede doel aan te dragen: “in de klas ga ik met kinderen in gesprek over onze maatschappij. Kinderen zien ook heel goed dat niet iedereen even ‘rijk’ is. Met de kerk in Akersloot organiseren we regelmatig acties voor onze minder bedeelde medemens. Fijn dat deze organisatie bestaat en ervoor zorgt dat kinderen die het minder goed hebben thuis, toch een keer een nieuwe kleren kunnen krijgen”. Maurice van der Ven, voorzitter van de St. Kinderen van de Voedselbank lichtte de schokkende cijfers toe van de aantallen kinderen die onder de armoedegrens leven. “Ondanks dat wij in een rijk land leven en er geen kinderen sterven van de hongersnood, gaan er wel kinderen met honger naar bed. Dankzij onze stichting kunnen deze kinderen een kledingpakket krijgen met nieuwe kleding en kunnen zij ook een keer een verjaardagsfeestje vieren en hun klasgenootjes daarvoor uitnodigen.”

‘Blosse goede doel’ gekozen door personeelsleden
Jeroen Spanbroek: “Het is onze taak bij Blosse om kansengelijkheid te creëren met ons onderwijs en onze opvang voor alle kinderen. Heel fijn om te zien dat we met deze donatie ook ons steentje kunnen bijdragen aan kansengelijkheid op een ander vlak.”

Het is een goede traditie bij Blosse om aan het einde van het jaar alle professionals te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Blosse biedt de collega’s de mogelijkheid een keuze te maken uit vijf kerstpakketten samengesteld met duurzame producten en zo mogelijk ook in deze streek geproduceerd. Dit jaar kon wederom ook gekozen worden om de waarde van het kerstpakket te doneren aan een goed doel. Alle personeelsleden zijn in de gelegenheid gesteld om een goed doel aan te dragen. Veel goede doelen werden genomineerd en allemaal hadden ze als bestemming – hoe kan het ook anders – kinderen. Na de stemming onder alle personeelsleden is Stichting Kinderen van de Voedselbank met de meeste stemmen gekozen tot ‘Blosse goede doel 2020’. Dit goede doel werd aangedragen door juf Joka Maussen, leerkracht van groep ½ op De Brug in Akersloot en Jeannet van der Krol, HRM adviseur op het servicebureau van Blosse.

Stichting Kinderen van de Voedselbank
Stichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. Voor meer informatie: www.kinderenvandevoedselbank.nl (http://www.kinderenvandevoedselbank.nl)Doneren mag natuurlijk altijd: bankrekeningnummer is NL17RBRB08452512 28 t.n.v. Kinderen van de Voedselbank

onthulling cheque kinderen van de voedselbank onthulling cheque kinderen van de voedselbank